Ψηφιακό πορτοφόλι: Έρχεται στην ΕΕ – Νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

0
99

Νέες ταυτότητες: Νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις πορτοφόλια, που θα μπορούν να συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών.

Μία ανάσα πριν από την εισαγωγή του «ψηφιακού πορτοφολιού» στην καθημερινότητα τους, βρίσκονται πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες, αποκτώντας με το Digital Identity Wallet, την εναλλακτική λύση διαδικτυακής ταυτοποίησης

Όπως αναφέρει το ΣΕΠΕ, με σκοπό τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης και ασφαλούς «ψηφιακής ταυτότητας» για όλους τους Ευρωπαίους, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα για την ψηφιακή ταυτότητα, τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις πορτοφόλια, που θα μπορούν να συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών (άδεια οδήγησης, διπλώματα, τραπεζικός λογαριασμός).

Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Booking, Facebook και οι ιδιωτικές υπηρεσίες, που υποχρεούνται βάσει νόμου να επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών τους, θα πρέπει να αποδέχονται το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. ως τρόπο σύνδεσης στις online υπηρεσίες τους.

Το Digital Identity Wallet δεν θα αποθηκεύει απλώς με ασφάλεια την ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών, αλλά θα τους επιτρέπει να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να διατηρούν ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ιατρικές συνταγές, επαγγελματικά πιστοποιητικά ή ταξιδιωτικά εισιτήρια.

Το πορτοφόλι θα περιέχει πίνακα όλων των συναλλαγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχός του, θα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς εικαζόμενων παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ πορτοφολιών.

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πορτοφόλι με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να επωφελούνται από δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές για μη επαγγελματική χρήση.

Το Digital Identity Wallet θα σέβεται πλήρως την επιλογή του χρήστη όσον αφορά τον διαμοιρασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας, που πιστοποιείται ανεξάρτητα από τα ίδια πρότυπα και τα σχετικά μέρη του κώδικα του θα δημοσιεύονται σε ανοιχτές πηγές, ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κατάχρησης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή υποκλοπής εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες, πρέπει τώρα να λάβει επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί επισήμως, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. στους πολίτες τους 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. και των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν 6 και 12 μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού, θα βασίζονται στις προδιαγραφές, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για την ψηφιακή ταυτότητα της Ε.Ε. και θα καθορίζουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των πορτοφολιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here